Uforbeholden støtte til redaktionen ved medicin.dk

Publiceret: 28.05.2011

  

Flere medier har gennem de seneste måneder bragt en række kritiske artikler om Medicin.dk’s anbefalinger vedrørende brugen af antidepressiva til gravide. 

  

Spørgsmålet vedrørende brug af lægemidler til gravide og ammende kvinder er uhyre følsomt. Alle, der beskæftiger sig videnskabeligt eller praktisk med området ved, at den videnskabelige dokumentation enten ikke eksisterer eller i bedste fald er mangelfuld. På den baggrund er det forventeligt, at der er nuanceforskelle i opfattelsen hos EMA, Lægemiddelstyrelsen, IRF, videnskabelige sammenslutninger, Medicin.dk og eksperter inden for området. 

 

Medicin.dk redigeres på samme måde som et videnskabeligt tidsskrift og altså i overensstemmelse med de retningslinjer, der er vedtaget af det Faglige Forretningsudvalg. Det indebærer, at redaktion, specialkonsulenter og forfattere i tæt samarbejde med de lægevidenskabelige selskaber har fuld akademisk frihed til at beskrive lægemidler i overensstemmelse med deres egen fortolkning af den videnskabelige litteratur uden bindinger af nogen som helst art. 

  

Der er således ikke belæg for at kritisere hverken redaktion, forfatter eller specialkonsulenter i den konkrete sag. 

  

Foranlediget af debatten og for at undgå lignende sager i fremtiden har det Faglige Forretningsudvalg taget initiativ til at styrke og formalisere samarbejdet med Lægemiddelstyrelsen. Sagen vedrørende brug af antidepressiva til gravide giver også anledning til at indskærpe over for de ordinerende læger og andre sundhedsprofessionelle, at informationerne i Medicin.dk ikke altid kan stå alene, men at man undertiden også bliver nødt til at søge informationer fra andre datakilder. I tvivlstilfælde med relation til konkrete patienter kan man blandt andet søge råd og vejledning hos lægemiddelinformationscentralerne ved de klinisk farmakologiske afdelinger i København, Århus og Odense. 

  

København den 27. maj 2011 

  

  

Det Faglige Forretningsudvalg for medicin.dk 

  

  

Professor Kim Brøsen, OUH 

Institutchef Steffen Thirstrup, Institut for Rationel Farmakoterapi 

Professor, ph.d. Jens Søndergaard 

Professor, dr.med. Jørgen Rungby 

Professor, ph.d. Lona Christrup