Færre fejl med blodfortyndende

Publiceret: 24.08.2018

 

Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen har i samarbejde med medicinalvirksomhederne Pfizer og LEO Pharma gennemført et omfattende projekt for at ændre styrkebestemmelsen af lavmolekylære hepariner for at mindske risikoen for fejl.  

 

Ændringen betyder, at styrken på præparaterne nu i ordinationssystemerne angives entydigt, som internationale enheder (IE) pr. forfyldt sprøjte. 

 

"Siden ændringerne trådte i kraft, er der sket et fald i antallet af rapporter om utilsigtede hændelser, der drejer sig om forvekslinger i ordinationen af forfyldte sprøjter med forskellige mængder" skriver Styrelsen for Patienstikkerhed i dag på deres hjemmeside.  

 

Læs nyheden Mere sikker ordination af blodfortyndende midler på Styrelsens hjemmeside.