Nyt: Information om macrogoler

Publiceret: 28.02.2018

 

Redaktionen på pro.medicin.dk har fået en række henvendelser fra brugere, der oplever, at overfølsomhed overfor macrogol er et stigende problem i klinikken. I lægemidler bruges macrogol både som hjælpestof og som aktivt indholdsstof. Hidtil har vi informeret om macrogol, når det indgik i lægemidlet som aktivt indholdsstof. Denne information er nu udvidet, så det også fremgår af lægemiddelbeskrivelsen, om lægemidlet indeholder macrogol som hjælpestof.  

 

Der er således intet nyt omkring lægemidler med macrogol som aktivt indholdsstof, Macrogol 3350 og Macrogol 4000. Disse midler bruges ved obstipation og til tarmtømning før tarmundersøgelse eller tarmoperation. 

 

Find informationen på pro.medicin.dk under "Hjælpestoffer" 

Under afsnittet "Hjælpestoffer" vil det være angivet, hvis et lægemiddel indeholder macrogol. Se fx Alnok®

 

Se liste over lægemidler, der indeholder macrogol som hjælpestof. 

Læs mere om macrogol her.