Forskel i regler for fuldblods- og plasmadonorer

Publiceret: 21.02.2017

 

Karantænereglerne vedr. medicin og bloddonation afhænger af, om donoren donerer fuldblod/plasma til patientbehandling eller plasma til fraktionering (plasmaferese).  

 

Lempeligere karantæneregler for plasma end fuldblod 

Karantænereglerne for at donere plasma til fraktionering er lempeligere end reglerne for at donere fuldblod/plasma til patientbehandling. Dvs. for en række lægemidler gælder det, at hvis donoren tager lægemidlet, kan han eller hun ikke donere fuldblod til patientbehandling, men altså godt donere plasma til fraktionering. Det gælder fx lægemidler, der tilhører lægemiddelgrupperne: 

 

 

Find svar på beskrivelsen af lægemidlet! 

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for et lægemiddel? Så slå lægemidlet op, og find svaret under afsnittet "Bloddonor". 

 

Se eksempel, Ipren®

 

Bloddonor 

 

Læs generelt om bloddonorers karantæneforhold