Ny opsætning af fotos på medicin.dk

Publiceret: 04.06.2014

På medicin.dk har vi ændret opsætningen af fotos af tabletter, kapsler, inhalatorer, sprays, penne og plastre. 

  

Nu er udarbejdet en "fold ud og fold ind"- funktion, så du kan se et lille billede af alle de styrker og dispenseringsformer, der findes af det samme præparat. På den måde kan du bedre sammenligne dem, også hvis du kommer fra en mobilenhed med mindre skærm.  

  

Samtidig har vi nu på visse produkter, fx denne inhalator, indsat et ekstra foto, så de nu ses både forfra, bagfra og oppefra eller fra siden. For nogle af disse præparater gælder, at det kun er en lille farvekode på bagsiden, der viser, om præparatet er i den ene eller den anden styrke, og dette fremgår således nu af fotos. 

  

Sådan vises oversigten nu: 

  

  

Fotografier oversigt 

  

Når du klikker på den øverste pil, foldes den ud sådan: 

  

  

Seretide efter 

  

  

  

Tidligere opsætning 

Tidligere vistes alle produkter i stort format og med et eller to fotos pr. produkt. Her kan du se, hvordan fotografierne blev præsenteret, før ændringen trådte i kraft: 

  

Fotografier før 

  

Har du kommentarer til den nye opsætning af fotos, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@medicin.dk.