Metoclopramid - begrænsninger i anvendelsen

Publiceret: 28.01.2014

  

På baggrund af en europæisk gennemgang i EMA (European Medicines Agency) af fordele og risici ved metoclopramid, har Sundhedsstyrelsen ændret anbefaling for brug af metoclopramid (Emperal®Gastro-Timelets® og  Primperan®). Ændringerne sker for at mindske risikoen for alvorlige neurologiske bivirkninger.
 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 

  • enkeltdoser ikke overstiger 10 mg, og døgndosis ikke overstiger 10 mg x 3.
  • behandlingsvarigheden begrænses til højst 5 døgn
  • 0,5 mg/kg legemsvægt er maksimal døgndosis for voksne
  • 0,1-0,15 mg/kg legemsvægt højst 3 gange dgl. er anbefalet dosis for børn > 1 år.

  

Hos børn i alderen 1-18 år bør metoclopramid kun anvendes som andenvalgsbehandling ved kemoterapiinduceret eller postoperativ kvalme og opkastning. 

  

Som følge af de nye anbefalinger vil Primperan® suppositorier (20 mg) sandsynligvis blive trukket tilbage fra markedet. 

  

Læs mere i Nyt om Bivirkninger #11, 2013 og i  pressemeddelelsen fra EMA