Hydroxyethylstivelse (HES) - opdatering

Publiceret: 06.11.2013

Studier har vist, at der er øget risiko for dialysekrævende nyreskader og øget mortalitet hos kritisk syge patienter behandlet med plasmasubstitutter indeholdende hydroxyethylstivelse (HES), og at fordelene dermed ikke opvejer risici. Sundhedsstyrelsen har udsendt justerede anbefalinger vedr. brugen af HES. 

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at HES ikke gives til kritisk syge patienter, herunder patienter med sepsis eller brandsår, og at det generelt bør anvendes med forsigtighed. Anbefalingerne udvider også information mht. kontraindikationer, forsigtigheder m.m.  

 

Præparatbeskrivelserne på medicin.dk er opdateret i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

 

Se yderligere information hos Sundhedsstyrelsen