Hydroxyethylstivelse (HES) - Kritisk syge

Publiceret: 05.07.2013

Studier har vist, at der er øget risiko for dialysekrævende nyreskader og øget mortalitet hos kritisk syge patienter behandlet med plasmasubstitutter indeholdende hydroxyethylstivelse (HES), og at fordelene dermed ikke opvejer risici. 

  

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, indtil der er truffet afgørelse vedr. suspendering af markedsføringstilladelserne for hydroxyethylstivelsesholdige præparater, at hydroxyethylstivelse ikke gives til kritisk syge patienter, herunder patienter med sepsis, og at det generelt bør anvendes med forsigtighed. 

  

Se yderligere information hos Sundhedsstyrelsen her