Tilskudsændring for flere opioider

Publiceret: 12.04.2013

I marts 2013 bortfaldt det generelle tilskud for en række opioider. 

  

Hvilke lægemidler ændrer tilskud? 

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du se liste over 

  • Lægemidler der fortsat har generelt tilskud
  • Lægemidler der får generelt klausuleret tilskud
  • Lægemidler der ikke længere har tilskud

  

Hyppigst anvendte opioider der mister tilskud 

IRF skriver: "Blandt de hyppigst anvendte opioider som mister det generelle tilskud, er visse depotkapsler og depottabletter med tramadol, Ketogan® samt depotplastre med buprenorfin ( Norspan®Transtec®). Dog vil de to laveste styrker af Norspan® (5 og 10 µg/time) fremover have generelt klausuleret tilskud til patienter med "opioidkrævende kroniske smerter, hvor behandling med orale smertestillende lægemidler med generelt tilskud ikke er mulig". 

  

I praksis: Skriv kun "tilskud" på recepten , hvis patienten ikke er i stand til at synke en depottablet.  I alle andre tilfælde (og indikationen fortsat er aktuel): Forsøg at skifte til oral behandling - med mindre helt særlige forhold taler imod." 

  

Nye vejledinger fra IRF 

Rotation mellem forskellige opioider og formuleringer kan være kompliceret, derfor har IRF udarbejdet to vejledninger: 

  

Læs nyheden "Tilskud til flere opioider bortfalder" på IRFs hjemmeside. 

  

Læs om opioider på pro.medicin.dk.