Behandlingsvejledninger fra RADS

Publiceret: 30.03.2012

Redaktionen på pro.medicin.dk har vedtaget, at der i de indledende afsnit på pro.medicin.dk linkes til behandlingsvejledninger fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), såfremt der findes en behandlingsvejledning på området. 

 

Linket fører ind til regioner.dk, hvor behandlingsvejledninger og rekommandationer er suppleret med baggrundsnotater. På visse områder, fx HIV/AIDS, findes der 5 forskellige vejledninger, alt efter region. Desuden kan man på siden orientere sig om fagudvalgenes sammensætning og kommisorium. 

 

RADS skal sikre en ensartet anvendelse af dyr sygehusmedicin på tværs af regioner og sygehuse.