Om Dansk Lægemiddel Information A/S

Revisionsdato: 05.04.2018

Om Dansk Lægemiddel Information A/S, DLI
Dansk Lægemiddel Information A/S er ejet af Lægemiddelindustriforeningen, Lif

 

Historik
Dansk Lægemiddel Information har siden 1976, under skiftende navn, produceret lægemiddelinformation. I først omgang udelukkende til sundhedsprofessionelle via bogen "Lægemiddelkataloget®", men siden 1985 også til den almindelige borger i udgivelsen "Medicinhåndbogen®". 

Da selskabet Dansk Lægemiddel Information A/S blev stiftet i 1995, blev det firmaets opgave at levere lægemiddelinformation bredt, dvs. både at producere statistikker over lægemiddelsalg, og at udarbejde præparatinformation. 

I samarbejde med Lægeforeningen, i selskabet Infomatum A/S fra 2004-2010, kom også håndbogsudgaven af Lægemiddelkataloget® til. Den kom til at hedde "medicin.dk-Kittelbogen", og samtidig skiftede "Lægemiddelkataloget®" navn til "medicin.dk". 

 

Ingen bøger - kun websites
Siden da er der sket meget. Medicin.dk, medicin.dk-Kittelbogen og Medicinhåndbogen® er alle blevet udfasede som bøger og findes i dag udelukkende som to hjemmesider; Medicinhåndbogen er blevet til borgerversionen min.medicin.dk og medicin.dk er blevet til pro.medicin.dk, der er målrettet sundhedsprofessionelle. I 2016 kom hjemmesiden indlægssedler.dk til som en tredje fane under den samlede portal medicin.dk. Indlægssedler.dk indeholder, som navnet angiver, indlægssedler fra medicinæsken - i elektronisk form - på al medicin markedsført i Danmark. Eneste forskel er at informationen præsenteres i let og læsevenligt format. 

 

DLI i dag
Efter en større omstrukturering i Lægemiddelindustriforeningen (Lif) er DLI i dag en moderne virksomhed, der ud over lægemiddelinformation tilbyder en række lægemiddelrelaterede ydelser: 

 

  • Danske og udenlandske lægemiddelrelaterede kurser udbydes af Atrium.
  • Atrium arrangerer også konferencer og udstillinger for sundhedsindustrien.
  • DLI-MI (DLI Market Intelligence) tilbyder rådgivning, markedsanalyser og salgsstatistikker til medicinalindustrien.

DLI A/S blev i august 2016 medlem af WelfareTech - en sammenslutning af virksomheder, der alle arbejder med innovative it-løsninger til sundhedssektoren. 

 

WelfareTech logo 

 

Du er velkommen til at kontakte Dansk Lægemiddel Information A/S: 

 

Dansk Lægemiddel Information A/S
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø
www.dli.dk
tlf. 39274488 

 

Skriv til:
Info@dli-mi.dk, hvis du vil vide mere om DLI Market Intelligence (DLI-MI) 

contact@atriumcph.com, hvis du vil vide mere om Atrium (tidl. Lif Uddannelse, Lif Udstilling, Medicademy) 

kontakt@medicin.dk, hvis du vil vide mere om Medicin.dk (tidl. Lægemiddelkataloget®)