Søren Jensen-Fangel
(Referent)

Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Søren Jensen-Fangel, Overlæge, dr. med.
Afdeling for Infektionssygdomme
Aarhus Universitetshospital Skejby
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger