Maja Hellfritzsch Poulsen
(Referent)

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
Maja Hellfritzsch Poulsen, Læge, ph.d.
Klinisk Farmakologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger