Rasmus Overgaard Bach
(Referent)

Dansk Selskab for Allergologi
Rasmus Overgaard Bach, Afdelingslæge
Hudafdeling I
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger