Tine Brink Henriksen
(Referent)

Dansk Cardiologisk Selskab
Tine Brink Henriksen, Professor, Overlæge og ph.d
Børneafdelingen
Aarhus Universitetshospital, Skejby.
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger