Marianne Skytte Jakobsen
(Forfatter)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Marianne Skytte Jakobsen, Ledende overlæge, ph.d.
Børneafdelingen
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger