Lone Skov
(Referent)

Dansk Dermatologisk Selskab
Lone Skov, Professor, Overlæge, dr.med., ph.d.
Dermatologisk afdeling
Gentofte Hospital
2900 Hellerup
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger