Lars Ovesen
(Forfatter)

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Lars Ovesen, Overlæge
Medicinsk-Gastroenterologisk Afdeling
Slagelse Sygehus
4200 Slagelse
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger