Philip Tønnesen
(Forfatter)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Philip Tønnesen, Ledende overlæge, dr.med.
Lungemedicinsk afdeling Y
Gentofte Hospital
2900 Hellerup
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger