Maj Vinberg
(Referent)

Dansk Psykiatrisk Selskab
Maj Vinberg, overlæge, dr. med., ph.d.
Psykiatrisk Center København, Kompetence Center for Affektive Lidelser
Region Hovedstadens Psykiatri
Blegdamsvej 9, afsnit 6134
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger