Charlotte Uggerhøj Andersen
(Referent)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Charlotte Uggerhøj Andersen, Læge, PhD
Klinisk Farmakologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger