Jacob Nielsen
(Forfatter)

Jacob Nielsen
Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed. Region Hovedstaden.
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger