Betina Nørager
(Forfatter)

Dansk Cardiologisk Selskab
Betina Nørager, Overlæge
Hjertemedicinsk afdeling 2141
Rigshospitalet
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger