Marit Otto
(Referent)

Dansk Selskab for Søvnmedicin
Marit Otto, Overlæge, ph.d.
Neurofysiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger