Ulrik Overgaard
(Forfatter)

Dansk Hæmatologisk Selskab
Ulrik Overgaard, Overlæge
Hæmatologisk afdeling L124
Herlev Hospital
2730 Herlev
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger