Jan Carstens
(Forfatter)

Dansk Nefrologisk Selskab
Jan Carstens, Overlæge, ph.d.
Nefrologisk afdeling Y
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger