Elisabeth Bendstrup
(Forfatter)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Elisabeth Bendstrup, Overlæge, ph.d.
Lungemedicinsk afdeling B
Aarhus Universitetshospital
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger