Peter Vestergaard Rasmussen
(Referent)

Dansk Neurologisk Selskab
Peter Vestergaard Rasmussen, Overlæge, Ph.D.
Neurologisk Afdeling F
Aarhus Universitetshospital
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger