Nikolaj Eldrup
(Referent)

Dansk Karkirurgisk Selskab
Nikolaj Eldrup, Overlæge, ph.d.
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi
Aarhus Universitetshospital
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger