Henrik Steen Hansen
(Referent)

Dansk Cardiologisk Selskab
Henrik Steen Hansen, Overlæge
Hjertemedicinsk afdeling B
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger