Ulrik Tarp
(Referent)

Dansk Reumatologisk Selskab
Ulrik Tarp, Overlæge, dr.med.
Reumatologisk afdeling U
Århus Sygehus
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger