Hans-Jørgen Malling
(Referent)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Hans-Jørgen Malling, Overlæge, dr.med.
Allergiklinikken
Gentofte Hospital
2820 Gentofte
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger