Fabrys sygdom

Revideret: 24.02.2017

Fabrys sygdom er en X-bunden recessiv arvelig sygdom. Symptomer kan hos mandlige patienter og - i modsætning til andre X-bundne sygdomme - også hos en stor del af de kvindelige bærere, være udtalte fra barnealderen. 

  

Sygdommen forårsages af en manglende eller nedsat aktivitet af det lysosomale enzym α-galactosidase. Dette medfører en ophobning af globotriaosylceramid (Gb3) i lysosomerne i en række organer, specielt i hjertemuskulatur, nyrer, endotel, retikuloendoteliale system, cornea og autonome nervesystem. Det er især aflejringer i det vaskulære system, der er ansvarlig for de kliniske manifestationer. 

  

Symptomerne debuterer ofte i barnealderen med smerter i hænder og fødder, nedsat svedtendens, hudforandringer i form af purpurfarvede angiokeratomer og sjældent proteinuri. Sygdommen er progressiv og fører i voksenalderen til proteinuri, nyresvigt, hjertesvigt og cerebrale komplikationer.  

Sygdommen medfører ubehandlet en levetidsreduktion på omkring 20 år. 

  

Diagnostik

Fabrys sygdom diagnosticeres ved bestemmelse af α-galactosidase i leukocytter og/eller ved molekylærgenetiske analyser. 

Behandlingsvejledning

Enzymsubstitution med α-galactosidase (agalsidase) reducerer smerter, stabiliserer nyrefunktionen og reducerer kardielle og cerebrale manifestationer samt øger patienternes livskvalitet. 

 

Enzymstabilisering med migalastat fører hos patienter med behandlelige mutationer til reduceret lyso-Gb3, stabiliseret nyrefunktion, reduceret masseindeks for venstre ventrikel og forbedring i gastro-intestinale symptomer. 

Referencer

2063. El Dib RP, Nascimento P, Pastores GM. Enzyme replacement therapy for Anderson-Fabry disease. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 28,2, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23450571 (Lokaliseret 12. maj 2016)
 
2065. Borgwardt L, Feldt-Rasmussen U, Rasmussen AK et al. Fabry disease in children: agalsidase-beta enzyme replacement therapy. Clin Genet. 2013; 83(5):432-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22880956 (Lokaliseret 12. maj 2016)
 
2453. Weidemann F, Krämer J, Duning T et al. Patients with Fabry disease after enzyme replacement therapy dose reduction versus treatment switch. J Am Soc Nephrol. 2014; 25(4):837-49, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24556354 (Lokaliseret 12. maj 2016)
 
2454. Sirrs SM, Bichet DG, Casey R et al. Outcomes of patients treated through the Canadian Fabry disease initiative. Mol Genet Metab. 2014; 111(4):499-506, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24534763 (Lokaliseret 12. maj 2016)
 
2726. Biegstraaten M, Arngrímsson R, Barbey F et al. Recommendations for initiation and cessation of enzyme replacement therapy in patients with Fabry disease: the European Fabry Working Group consensus document. Orphanet J Rare Dis. 2015; 10:36, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25885911 (Lokaliseret 12. maj 2016)
 
2947. Germain DP, Hughes DA, Nicholls K et al. Treatment of Fabry's Disease with the Pharmacologic Chaperone Migalastat. N Engl J Med. 2016; 375(6):545-55, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27509102 (Lokaliseret 14. juni 2017)
 
2948. Germain DP, Giugliani R, Hughes DA et al. Safety and pharmacodynamic effects of a pharmacological chaperone on α-galactosidase A activity and globotriaosylceramide clearance in Fabry disease: report from two phase 2 clinical studies. Orphanet J Rare Dis. 2012; 7:91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23176611 (Lokaliseret 14. juni 2017)