Osteoporose

Revideret: 02.02.2017

 

Osteoporose (knogleskørhed) defineres som en systemisk knoglesygdom med lav knoglemasse og mikroarkitektorielle forandringer, der medfører nedsat knoglestyrke og dermed øget risiko for knoglebrud. 

For at kunne stille diagnosen osteoporose før den første fraktur indtræder, har en arbejdsgruppe under WHO defineret osteoporose ved måling af knoglevævets mineraltæthed (Bone Mineral Density [BMD]) ved Dual energi X-ray Absorption (DXA)-scanning. Osteoporose defineres her som en T-score ≤ -2,5 i ryg eller hofte, se DXA-scanning i Diagnostik. Manifest osteoporose defineres som tilstedeværelse af en lavenergifraktur ved T-score ≤ -2,5. 


Ved lavenergifraktur forstås en fraktur opstået ved almindelig belastning eller et mindre traume såsom fald på samme niveau. I den daglige klinik anses lavenergifrakturer i ryg og hofteregionen for at være et udtryk for osteoporose, uanset resultatet af en DXA-scanning. Lavenergifrakturer i andre knogler, fx distale underarm, proksimale humerus, bækken og ankel, kan også være tegn på osteoporose, hvorfor det anbefales at udrede patienter med sådan fraktur for osteoporose. 

 

Epidemiologi 

I henhold til WHO's kriterier forekommer osteoporose i Danmark hos ca. 40% af alle kvinder og ca. 20% af alle mænd > 50 år . For kvinder stiger tallet fra ca. 10% i alderen 50-54 år til ca. 90% i alderen > 95 år. De tilsvarende tal for mænd er 7% og 64%. Blandt danskere > 50 år forekommer der årligt ca. 10.000 hoftefrakturer og 7.000 underarmsfrakturer, og der diagnosticeres ca. 2.000 columnafrakturer. Forekomsten af underarmsfrakturer hos kvinder stiger gradvist fra omkring 40-års-alderen med medianalder på ca. 65 år. Hoftebruddene opstår typisk senere, idet incidensen stiger eksponentielt efter 70-års-alderen hos begge køn (median 83 år). 


Der foreligger ikke nøjagtige tal for antallet af frakturer i columna, da > 50% af disse frakturer er asymptomatiske eller fejltolkes som anden ryglidelse. Incidensen stiger fra 60-års-alderen med en medianalder på ca. 70 år. Det er estimeret, at ca. hver 3. kvinde efter overgangsalderen har en eller flere kompressionsfrakturer i columna. Asymptomatiske kompressionsfrakturer er en risikomarkør for yderligere frakturer i samme størrelsesorden som symptomgivende frakturer

 

Både kompressionsfrakturer i columna og hoftenære frakturer er associeret med en øget mortalitet. I en metaanalyse af resultater fra randomiserede kontrollerede studier er behandling med både bisfosfonat og denosumab vist at mindske mortaliteten signifikant med 10%, hvor den reducerede mortalitet er uafhængig af effekten på risiko for frakturer

Opdeling af osteoporose 

 

  • Primær osteoporose:
    • Senil osteoporose: Med alderen aftager den intestinale calciumabsorption, mens det renale calciumtab øges. Som følge heraf stiger plasmakoncentrationen af parathyroideahormon (PTH), hvorved knogleomsætningen øges. Dette i kombination med en aldersbetinget mindsket knogleformation fører efter 50-års-alderen til et årligt fald i knoglemassen på ½-1% pr. år.
    • Postmenopausal osteoporose: Kan tilskrives et accelereret knogletab på 2-6% årligt i årene omkring menopausen pga. det postmenopausale fald i plasma-østrogen.
  • Sekundær osteoporose:
    • Skyldes ydre eller indre faktorer, der påvirker knogletabet. Særligt hyppigt forekommer mangel på D-vitamin. Mangel på D-vitamin fører bl.a. til en øget plasmakoncentration af PTH (sekundær hyperparatyroidisme), hvorved knogleomsætningen og dermed knogletabet øges. Ved svær mangel på D-vitamin kan børn udvikle rakitis og voksne osteomalaci, en tilstand som hos patienter med osteoporose betegnes osteoporomalaci. D-vitamin er tillige af betydning for muskelfunktionen, og mangel forårsager proksimal myopati, som øger risikoen for fald og dermed frakturer (3009). Epidemiologiske studier tyder på, at risikoen for fraktur er lavest ved P-25OHD 75-150 nmol/l, hvorfor en sådan D-vitaminkoncentration må anses for optimal i frakturprofylaktisk øjemed . Se endvidere Non-farmakologisk frakturprofylakse.
    • Andre årsager til sekundær osteoporose omfatter nedsat fysisk aktivitet (immobilisation), malabsorption, fejlernæring, toksiner og medikamenter (alkohol, tobak, glukokortikoider) eller ændret hormon- eller cytokinniveau (fx Cushings sygdom og reumatoid artritis). Tillige kan osteoporose forekomme ved kongenitte sygdomme, fx osteogenesis imperfecta. Ved diagnostik af osteoporose er det væsentligt at være opmærksom på mulige sekundære årsager.

Referencer

479. Mosekilde L, Nielsen LR, Larsen ER et al. Vitamin D-mangel. Ugeskr Læger. 2005; 167(1):29-33, http://ugeskriftet.dk/videnskab/vitamin-d-mangel (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
709. Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Osteoporosis is markedly underdiagnosed: a nationwide study from Denmark. Osteoporos Int. 2005; 16(2):134-41, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15197546 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
1216. Kanis JA, Melton LJ 3rd, Christiansen C et al. The diagnosis of osteoporosis. J Bone Miner Res. 1994; 9(8):1137-41, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7976495 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
1350. Bischoff-Ferrari HA, Giovannucci E, Willett WC et al. Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes. Am J Clin Nutr. 2006; 84(1):18-28, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16825677 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
1489. Hasserius R, Karlsson MK, Nilsson BE et al. Prevalent vertebral deformities predict increased mortality and increased fracture rate in both men and women: A 10-year population-based study of 598 individuals from the Swedish cohort in the European Vertebral Osteoporosis Study. Osteoporos Int. 2003; 14:61-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12577186 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
1631. Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS et al. Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. N Engl J Med. 2007; 357:1799-809, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17878149 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
1632. Bolland MJ, Grey AB, Gamble GD et al. Effect of osteoporosis treatment on mortality: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95:1174-81, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20080842 (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
3009. Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Orav EJ et al. A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention. N Engl J Med. 2012; 367(1):40-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22762317 (Lokaliseret 2. februar 2017)