Det danske børnevaccinationsprogram

Revideret: 20.09.2019

I det danske børnevaccinationsprogram tilbydes gratis vaccination mod følgende sygdomme: 

 

I det danske vaccinationsprogram er kun MFR-vaccinen baseret på svækket levende virus.  

Behandlingsvejledning

Tabel 1. Det danske børnevaccinationsprogram gældende fra 1. september 2019 

Alder  

Vaccination mod  

3 mdr. 

Di-Te-Ki-Pol-Hib + pneumokok 1 

5 mdr. 

(samtidig børneundersøgelse) 

Di-Te-Ki-Pol-Hib + pneumokok 2  

12 mdr. 

(samtidig børneundersøgelse) 

Di-Te-Ki-Pol-Hib + pneumokok 3 

15 mdr. 

MFR 1 

4 år 

(samtidig børneundersøgelse) 

MFR 2 

5 år 

(samtidig børneundersøgelse) 

Di-Te-Ki-Pol/Revaccination 

12-14 år ved første vaccination * 

HPV: 2 doser med minimum 5 måneders interval. Hvis der ikke er givet 2 doser indenfor 13 måneder, bør der gives en 3. dosis. 

15-17 år 

HPV: 3 doser. Der bør gå mindst 1 måned mellem 1. og 2. dosis og 3 mdr. mellem 2. og 3. dosis. 

Hvis dosisinterval overskrides, gives næste vaccine hurtigst muligt. Alle 3 doser bør så vidt muligt gives inden for ét år. Der begyndes aldrig forfra. 

Kvinder fra 18 år, som ikke er beskyttet mod røde hunde 

Røde hunde 

(gives som MFR-vaccine) 

Alle voksne, der ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger 

Mæslinger 

(gives som MFR-vaccine) 


* Pr. 1. september 2019 tilbydes drenge, der er fyldt 12 år 1. juli 2019 eller senere, HPV-vaccine. 

 

Det er besluttet, at der skal bruges flg. vacciner i børnevaccinationsprogrammet

  • Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen Pentavac®.
  • Pneumokokvaccinen Prevenar® 13.
  • MFR-vaccinen M-M-Rvaxpro.
  • Di-Te-Ki-Pol-vaccinen DiTeKiPolBooster (erstattes af Tetravac® i efteråret 2019)
  • HPV-vaccinen Gardasil® 9.


Vacciner, som er nævnt i tabel 1, kan rekvireres gratis til lægepraksis. 

Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram

Vaccination mod difteri, tetanus, kighoste og polio indgår i børnevaccinationsprogrammet i de fleste lande uden for Europa. Hvad angår kighoste, kan der være tale om både helcelle kighostevaccine og acellulær vaccine, ligesom der for polio kan være tale om både oral poliovaccine (levende svækket vaccine) og inaktiveret poliovaccine. Starttidspunktet er ofte tidligere, og intervallerne mellem vaccinationerne ofte kortere end i Danmark.  

Usikkerhed om vaccinationsstatus

Børn under 5 år
Hvis der er usikkerhed om vaccinationsstatus, begyndes forfra som i det danske børnevaccinationsprogram. Der gives således 3 doser DiTeKiPol/Hib og 13-valent pneumokokvaccine, idet der bør gå 2 måneder mellem 1. og 2. dosis og mindst 6 måneder mellem 2. og 3. dosis. Ved kraftig lokalreaktion ved første dosis anbefales det at måle antistoffer mod difteri og tetanus. 

Ved antistofniveau < 0,1 IE/ml for enten difteri eller tetanus kan det ikke forventes, at barnet er primært vaccineret, og vaccinationerne fortsættes som anført ovenfor. Hvis antistofniveauet er ≥ 0,1 IE/ml for både difteri og tetanus, har barnet sandsynligvis fået primærvaccinationerne, og i så fald fortsættes svarende til danske børnevaccinationsprogram i relation til barnets alder.
Hvad angår Hib, opnår børn med alderen naturlig immunitet, hvorfor antal vaccinedoser kan reduceres, jo ældre barnet er. 

Børn under 5 mdr., som ikke tidligere er Hib-vaccineret, gives tre vaccinationer med de sædvanlige intervaller. Børn i alderen 5-12 mdr., som ikke tidligere er Hib-vaccineret, gives to vaccinationer med to mdrs. interval. Børn i alderen 1-5 år, som ikke tidligere er Hib-vaccineret, gives kun én vaccination. Har barnet ikke brug for alle 3 doser Hib-vaccine, kan DiTeKiPol-primærvaccine anvendes i stedet for DiTeKiPol/Hib-vaccine. 

 

Alle børn under to år tilbydes gratis vaccination med konjugeret pneumokokvaccine (PCV). Børn under 1 år anbefales tre vaccinationer. Minimumsintervaller er én måned mellem 1. og 2. vaccination og to måneder mellem 2. og 3. vaccination. Børn, der er over 1 år ved første vaccination, gives 2 vaccinationer med mindst 2 måneders interval. 

 

Børn på 5-9 år
For at undersøge, om barnet er tilstrækkeligt primærvaccineret, anbefales det at give en dosis DiTeKiPol-primærvaccine og så efter en måned at måle antistoffer mod difteri og tetanus.  

Hvis antistofniveau er ≥ 0,1 IE/ml for både difteri og tetanus, har barnet sandsynligvis fået primærvaccinationerne.  

I så fald fortsættes svarende til det danske børnevaccinationsprogram efter 5-års-alderen.  

Ved antistofniveau < 0,1 IE/ml for enten difteri eller tetanus kan det ikke forventes, at barnet har fået primærvaccinationerne. I så fald gives 3 doser DiTeKiPol-primærvaccine, idet der bør gå 2 måneder mellem 1. og 2. vaccination og mindst 6 måneder mellem 2. og 3. vaccination. Herefter fortsættes svarende til det danske børnevaccinationsprogram efter 5-års-alderen.
Vedrørende Hib er børn på 6 år eller derover normalt naturligt immune og skal ikke vaccineres. Dog anbefales Hib-vaccination til splenektomerede børn indtil 15-års-alderen.  

Sikker vaccinationsstatus

Tabel 2. Vaccination ved utilstrækkelig/ikke færdiggjort primærvaccination hos børn under 5 år 

Vaccine  

Doser givet i hjemlandet*  

Anbefales givet i Danmark  

DTKP 

(difteri-tetanus-kighoste-poliovaccine) 

3 doser DiTeKiPolHib: 2 mdr. mellem 1. og 2. dosis og mindst 6 mdr. mellem 2. og 3. dosis. 

DTKP 

(difteri-tetanus-kighoste-poliovaccine) 

2 doser DiTeKiPolHib med mindst 6 måneders interval. 

DTKP 

(difteri-tetanus-kighoste-poliovaccine) 

1 dosis DiTeKiPolHib mindst 6 mdr. efter sidste DTKP. 

Hib/pneumokok: 

  • For Hib-vaccine tilstræbes, at børn < 5 mdr. gives 3 vaccinationer, børn 5-12 mdr. gives 2 vaccinationer, og børn 1-5 år gives 1 vaccination.
  • For pneumokokvaccine tilstræbes, at børn < 5 mdr. gives 3 vaccinationer, børn 5-12 mdr. gives 2 vaccinationer, og børn > 12 mdr. gives 1 vaccination. Vaccinationer givet i hjemlandet medregnes.
  • For børn > 5 år er Hib- og pneumokokvaccine ikke indiceret.

1-3 

 

* Der medregnes kun vaccinationer, for hvilke der foreligger tilfredsstillende dokumentation. 

MFR 

Vaccinationer givet før 12-mdrs.-alderen medregnes ikke.
Såfremt barnet kun er vaccineret mod én af sygdommene (oftest mæslinger), vaccineres barnet to gange med mindst 28 dages interval. 

Referencer

2647. Statens Serum Institut. Ændrede anbefalinger for tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram. EPI-NYT. 2015; Uge 5a, http://www.ssi.dk/pdf.ashx?title=Uge-5a---2015---EPI-NYT&url=http%3a%2f%2fwww.ssi.dk%2fAktuelt%2fNyhedsbreve%2fEPI-NYT%2f2015%2fUge+5a+-+2015.aspx%3fpdf%3d1 (Lokaliseret 10. juni 2016)

 

2539. Statens Serum Institut. Udfasning af det midlertidige vaccinationsprogram. EPI-NYT. 2014; Uge 50, http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2014/Uge%2050%20-%202014.aspx (Lokaliseret 10. juni 2016)

 

2642. Statens Serum Institut. Overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme. EPI-NYT. 2014; Uge 3, http://www.ssi.dk/pdf.ashx?title=Uge-3---2014---EPI-NYT&url=http%3a%2f%2fwww.ssi.dk%2fAktuelt%2fNyhedsbreve%2fEPI-NYT%2f2014%2fUge+3+-+2014.aspx%3fpdf%3d1 (Lokaliseret 10. juni 2016)

 

2643. Statens Serum Institut. Ændring af HPV‐vaccinationsprogrammet for 12‐ og 13‐årige piger. EPI-NYT. 2014; uge 28-32, http://www.ssi.dk/pdf.ashx?title=Uge-28-32---2014---EPI-NYT&url=http%3a%2f%2fwww.ssi.dk%2fAktuelt%2fNyhedsbreve%2fEPI-NYT%2f2014%2fUge+28-32+-+2014.aspx%3fpdf%3d1 (Lokaliseret 6. juni 2016)

 

2646. WHO. Poliomyelitis, Fact sheet nr. 114. 2014; , http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/ (Lokaliseret 6. juni 2016)

 

2277. Statens Serum Institut. Midlertidigt skift af børnevaccine til Infanrix Hexa® og 5-års booster til DiTeKi (dTap) booster og separat poliovaccine (IPV). EPI-NYT. 2013; Uge 50, http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2013/Uge%2050%20-%202013.aspx (Lokaliseret 10. juni 2016)

 

2645. Statens Serum Institut. Gratis MFR-vaccination til unge voksne. EPI-NYT. 2012; Uge 12, http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2012/PDF/EPI-NYT%20-%202012%20-%20Uge%2012.ashx (Lokaliseret 10. juni 2016)

 

2644. Statens Serum Institut. Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram. EPI-NYT. 2011; Uge 2, http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2011/PDF/EPI-NYT%20-%202011%20-%20uge%202.ashx (Lokaliseret 10. juni 2016)