Pelgraz

L03AA13
 
 

Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E-coli-stamme. Polyethylenglycol-modificeret derivat af filgrastim. 

Pelgraz er et biosimilært lægemiddel

Anvendelsesområder

 • Reduktion i varigheden af neutropeni og forekomsten af febril neutropeni hos patienter behandlet med cytotoksisk kemoterapi for non-myeloid malignitet.

Pegfilgrastim bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne og hæmatologiske lidelser og disses behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 6 mg pegfilgrastim (konjugat af filgrastim og et macrogol). 

Doseringsforslag

Voksne. 6 mg s.c. mindst 24 timer efter hver cytotoksisk kemoterapi. 

 

Bemærk: 

Forsigtighedsregler

 • Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) kan fremme vækst af myeloide og visse ikke-myeloide celler in vitro, og forsigtighed tilrådes ved kronisk myeloid leukæmi, myelodysplastiske syndromer eller sekundær akut myeloid leukæmi.
 • Pga. den potentielle risiko i forbindelse med svær leukocytose tilrådes kontrol af leukocyttallet med regelmæssige intervaller under behandlingen.
 • Forsigtighed ved nylig forekomst af pulmonale infiltrater eller pneumoni pga. risiko for interstitiel pneumonitis og andre pulmonale bivirkninger.
 • Beskyttelseshætten indeholder latex, som kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Knoglesmerter.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Leukocytose, Trombocytopeni.
Brystsmerter.
Muskuloskeletale smerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Miltruptur.
Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Hæmoptyse, Interstitiel pneumonitis, Kapillær lækagesyndrom, Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Lungeødem.
Seglcellekrise, Splenomegali.
Forhøjet serum-urat.
Akut febril neutrofil dermatose  (Sweets syndrom), Kutan vasculitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Glomerulonefritis.
Sjældne (0,01-0,1%) Pulmonal blødning.
Stevens-Johnsons syndrom.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk vækstfaktor - bør kun anvendes i tilslutning til antineoplastisk behandling. 

 

Se: Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
På grund af molekylets størrelse og proteinstruktur er en reel eksponering af barnet usandsynlig.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

G-CSF stimulerer specifikt proliferation og differentiering af hæmopoietiske myeloide knoglemarvsceller og regulerer derved produktionen og frigørelsen af funktionelle neutrofile granulocytter og forstadieceller til blodbanen. Virkningen sker via binding til specifikke membranreceptorer. Under behandlingen ses dosisafhængig, reversibel stigning af koncentrationen af neutrofile granulocytter i blodet. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 16-120 timer.
 • Plasmahalveringstiden øges med stigende dosis pga. mætningskinetik.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 3,8-4,2.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses. Tilfældig udsættelse for frost i < 24 timer påvirker ikke holdbarheden.
 • Kan opbevares i højst 72 timer ved stuetemperatur (23-27ºC). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 6 mg 145691
1 stk.
9.053,45 452,67

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  6 mg

Farve: Rød
Pelgraz® Inj. væske i sprøjte 6 mg
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

29.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. maj 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...