Mydriacyl®

S01FA06
 
 

Anvendelsesområder

Kortvarig pupildilatation fx før oftalmoskopi. Til løsning af synekier ved iritis. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning 0,5% eller 1%. 1 ml indeholder 5 mg eller 10 mg tropicamid. 

Doseringsforslag

Voksne 

  • 1 dråbe 0,5% ca. 30 min. før oftalmoskopi
  • Ønskes hurtig virkning, kan der dryppes med 1% hvert 5. min. i alt 3 gange.

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. børn og unge.
  • Personer med stærkt pigmenteret iris kan kræve højere styrke eller yderligere doser.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

  • Fladt forreste kammer eller snæver kammervinkel med risiko for akut glaukom.
  • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
  • Forsigtighed tilrådes ved anvendelse hos børn og personer, som er modtagelige over for antikolinerge virkninger pga. den øgede risiko for systemisk toksicitet.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Akkommodationsbesvær, Fotofobi, Sløret syn, Øjenirritation, Øjensmerter.
Excitation, Hallucinationer, Konfusion.
Ansigtsrødme.
Feber.
Mundtørhed, Obstipation.
Takykardi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet intraokulært tryk, Okulær hyperæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Adfærdsforstyrrelse.
Arytmier, Bradykardi.
Conjunctivitis, Corneaerosion*, Corneaødem, Keratitis.
Koordinationsbesvær.
Urinretention.
Ikke kendt Korneal uklarhed.
Psykose.
Svimmelhed.
Synkope.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Ingen data for systemisk absorption. Der er ikke humane data, som tillader et meniningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

  • Antikolinergikum, som blokerer responset af sphinctermusklen i iris og ciliærmusklen, og derved opnås mydriasis. Ved højere koncentrationer (10 mg/ml) lammes akkommodationen.
  • Virkning indtræder efter 15-30 minutter. Virkningsvarighed 0,5-4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,3-5,7. 

 

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Tropicamidøjendråber, opløsning  0,5%øjendråber, opløsning  1%

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 0,5%, øjendråber, opløsning 1%
Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 0,5%, øjendråber, opløsning 1%
Natriumchlorid : øjendråber, opløsning 0,5%, øjendråber, opløsning 1%
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 0,5%, øjendråber, opløsning 1%

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 0,5% 043182
Pipettefl. a 15 ml
80,95
(B) øjendråber, opløsning 1% 143586
Pipettefl. a 15 ml
80,95
 
 

Revisionsdato

13.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...