Varuby

Udgået: 23.03.2020
A04AD14
 
 

Neurokinin (NK1)-receptorantagonist med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med cytostatikabehandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 90 mg rolapitant. 

Doseringsforslag

Voksne. 180 mg højst 2 timer før kemoterapi med mindst 2 ugers interval. 


Bemærk: 

 • Anvendes i kombination med glukokortikoid og 5-HT3-antagonist, se produktresumé.
 • Tabletterne skal synkes hele og kan tages med eller uden mad.
 • Ingen erfaring vedr. børn < 18 år og ældre > 75 år.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig brug af naturlægemidler med perikon. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Obstipation.
Træthed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Oral candidiasis, Stomatitis.
Koncentrationsbesvær.
Neutropeni.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Alopeci.
Angioødem, Hypersensitivitet.
Angst.
Artralgi, Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse, Rygsmerter.
Balanceforstyrrelser.
Bevægeforstyrrelser, Gangforstyrrelser.
Candidiasis.
Dehydrering, Hypomagnesiæmi.
Dyspnø.
Forhøjet INR.
Hypertension, Synkope.
Høretab, Tinnitus.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Sløret syn.

Interaktioner

 • Rolapitant er en moderat hæmmer af CYP2D6 og kan derfor øge plasmakoncentrationen af midler, der metaboliseres af dette enzym.
 • Samtidig behandling med potente CYP3A4-induktorer (fx rifampicin) skal anvendes med forsigtighed, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af naturlægemidler med perikon) er kontraindiceret.
 • Rolapitant hæmmer BCRP og kan derfor øge virkningen af substrater af BCRP (fx methotrexat, rosuvastatin og sulfasalazin).
 • Rolapitant hæmmer P-gp og kan derfor øge virkningen af substrater af P-gp (fx digoxin og colchicin).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (30 dages karantæne) Obs. Indikation.

Farmakodynamik

Bindes til NK1-receptoren i kemoreceptor-triggerzonen og nucleus tractus solitarius. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100%.
 • Fordelingsvolumen ca. 6,6 l/kg
 • Metaboliseres i leveren af CYP3A4 til den aktive metabolit M19.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 7 dage.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 470455
2 stk. (blister)
Udgået 23-03-2020

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  90 mg

Præg:
T0101, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,5 x 15
filmovertrukne tabletter 90 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

17.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...