Atosiban "Accord"

G02CX01
 
 

Anvendelsesområder

 • Truende for tidlig fødsel med regelmæssige uterinkontraktioner og samtidig påvirkning af cervix (dilatation og/eller afkortning) før svangerskabsuge 34+0.
 • Kan anvendes til forebyggelse af veer i tilslutning til abdominal operation.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas (5 ml) indeholder 37,5 mg atosiban (som acetat). 

Doseringsforslag

Administreres i.v. i tre på hinanden følgende trin: 

Trin  

Behandlingsregime  

Injektions-/infusions-
hastighed
  

Dosis i alt  

Dosis/min.  

0,9 ml intravenøs bolus (inj.væ.) 

I løbet af 1 min. 

6,75 mg 

6,75 mg 

Mætningsinfusion 

(inf.væ. 0,75 mg/ml) 

24 ml/time i 3 timer 

54 mg 

300 mikrogram 

Efterfølgende vedlige-holdelesinfusion 

(inf.væ. 0,75 mg/ml) indtil uteruskontraktionerne er ophørt, højst 45 timer 

8 ml/time 

maksimalt 

270 mg 

100 mikrogram 

 

 • Den samlede behandlingsvarighed bør almindeligvis ikke overstige 48 timer, og den totale dosis under behandlingsforløbet bør ikke overstige 330 mg atosiban.
 • Om nødvendigt kan behandlingen gentages. Der er begrænset erfaring med op til 3 gentagne behandlinger.
 • Behandlingen bør foregå på en gynækologisk-obstetrisk specialafdeling.
 • Effekten på uterus og fosterets tilstand bedømmes med kardiotokografi.
 • Hvis der ikke er effekt på veerne efter nogle timers behandling, bør man overveje skift til andet vehæmmende præparat.

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Tilstande hos moderen eller fosteret, hvor fortsættelse af graviditet er risikabel
 • Bør ikke anvendes, hvis der kan rejses mistanke om:
  • placentaløsning
  • tegn og symptomer på intrauterin infektion
  • ved samtidig svær præeklampsi
  • tegn på føtal kompromittering (svær væksthæmning, påvirkede cirkulatoriske forhold, patologisk CTG der ikke skyldes vestorm).
 • Se endvidere Vehæmmende og uteruskontraktionshæmmende midler.

Bivirkninger

Bivirkninger er hyppige, men generelt milde.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Hypotension, Takykardi.
Hedeture.
Hovedpine, Svimmelhed.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Anvendes ved truende for tidlig fødsel i uge 24+0 til 33+6. Der er i kliniske forsøg, af varierende metodologisk kvalitet, data for mere end 1.500 eksponerede gravide i 23.-33. graviditetsuge uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Obs. Pause efter graviditet.

Farmakodynamik

Kompetitiv antagonist til humant oxytocin på receptorniveau. Ved for tidlig fødsel hæmmer atosiban uteruskontraktioner og inducerer en inaktiv uterus. 

Farmakokinetik

Metaboliseres til en ækvipotent metabolit. Plasmahalveringstid ca. 1,7 timer. Passerer placenta-barrieren i ringe grad, foetal/maternel koncentrationsratio 0,12.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Til fortynding anvendes isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske eller Ringerlactat-infusionsvæske.
 • Først udtages 10 ml væske fra en 100 ml-pose infusionsvæske, og i stedet for tilsættes 10 ml (2 hætteglas) koncentrat til infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke tilsættes andre farmaka. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i 72 timer ved 23-27 ºC, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 37,5 mg/5 ml 569804
1 stk.
321,15 1.414,76
 
 

Revisionsdato

2017-03-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...