Aminoven Forte

Udgået: 12.02.2018
B05BA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs tilførsel af aminosyrer som en del af parenteral ernæring, hvis der opstår restriktioner i væskevolumen under parenteral ernæringsterapi.
 • Ved parenteral ernæring bør aminosyreopløsninger altid administreres sammen med passende energitilførende infusionsvæske.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 25 g alanin, 20 g arginin, 18,5 g glycin, 7,3 g histidin, 5,2 g isoleucin, 8,9 g leucin, 11,1 g lysin (som acetat), 3,8 g methionin, 5,5 g phenylalanin, 17 g prolin, 9,6 g serin, 2 g taurin, 8,6 g threonin, 1,6 g tryptophan,0,4 g tyrosin og 5,5 g valin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuel dosering afhængig af alder, legemsvægt, indikation og tilstand.
 • Sædvanligvis 6,7-13,3 ml/kg legemsvægt/dag svarende til 1-2 g aminosyrer/kg legemsvægt/dag.
 • Højst 13,3 ml/kg legemsvægt/dag svarende til 2 g aminosyrer/kg legemsvægt/dag.
 • Gives via en central vene som kontinuerlig infusion med højst 0,67 ml/kg legemsvægt/time svarende til 0,1 g aminosyrer/kg legemsvægt/time.

Kontraindikationer

 • Børn
 • Akut svær eller progredierende leverinsufficiens
 • Uræmi uden mulighed for dialyse
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom). 

Forsigtighedsregler

Under behandlingen kontrolleres: 

 • Elektrolyt- og væskebalance
 • Nyrefunktion.

Bivirkninger

Utilpashed, kvalme og opkastninger ved for hurtig infusion. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Præparatets aminosyrerne indgår i kroppens frie aminosyrer og de metaboliske processer, ligesom aminosyrer dannet ved metabolisering af proteiner i føden. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid for de fleste aminosyrer er 10-30 minutter.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Osmolaritet 1.505 mosmol/l
Aminosyreindhold 150 g/l
Totalt kvælstofindhold 25,7 g/l
Energiindhold 2.520 kJ/l (600 kcal/l)
pH 5,5-6,3

  

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 075588
10 x 250 ml
Udgået 12-02-2018
 
 

Revisionsdato

2018-02-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 9. april 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...