Mycophenolatmofetil "Accord"

L04AA06
 
 

Immunsuppressivt virkende antimetabolit. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af akut organafstødning hos patienter, der modtager allogene nyre-, hjerte- eller levertransplantater. Anvendes i kombination med andre immunsupprimerende midler.

Mycophenolatmofetil bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til organtransplantationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg mycophenolatmofetil. 

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 250 mg mycophenolatmofetil. 

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg mycophenolatmofetil. 

Doseringsforslag

Nyretransplantation 

 • Voksne. 1 g 2 gange dgl. enten oralt eller som i.v. infusion over 2 timer. Behandlingen indledes 4 dage før (levende donor) eller umiddelbart før (afdød donor) transplantationen.
 • Børn > 2 år. 600 mg/m2 legemsoverflade 2 gange dgl. oralt.

 

Hjertetransplantation 

 • Voksne. 1,5 g 2 gange dgl. oralt. Behandlingen indledes inden for 5 døgn efter transplantationen.

 

Levertransplantation 

 • Voksne. 1 g 2 gange dgl., de første 4 dage i.v., derefter 1,5 g 2 gange dgl. oralt.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne:
  • Skal synkes hele
  • ikke åbnes.

Se endvidere speciallitteratur. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Vaccination med levende svækkede vacciner. 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør foregå under tæt kontrol af blodbilledet.
 • Vaccinationer kan have nedsat effekt, og brug af levende vacciner skal undgås.
 • Reaktivering af hepatitis B eller hepatitis C kan forekomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Hernia, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning.
Acidose, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Nedsat appetit.
Agitation, Angst, Depression, Konfusion, Søvnighed, Søvnløshed.
Anfald af arthritis urica, Artralgi, Kramper, Muskelsvaghed.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Dyspnø, Hoste, Pleuraekssudat.
Elektrolytforstyrrelser, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet serum-urat.
Hepatitis.
Hypertension, Hypotension, Vasodilatation, Ødemer.
Hæmaturi, Nyrefunktionspåvirkning.
Infektioner, Parasitinfektion, Svampeinfektioner, Virale infektioner.
Hovedpine, Paræstesier, Tremor.
Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Smerter, Svimmelhed.
Acne, Hudhypertrofi, Hududslæt.
Takykardi.
Almindelige (1-10%) Alopeci, Purpura.
Benign neoplasme i huden.
Colitis, Gastritis, Gastro-intestinal blødning, Ileus, Orale ulcera, Peritonitis, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Øsofagitis.
Dyb venetrombose.
Leukocytose, Pancytopeni.
Tankeforstyrrelser.
Icterus.
Utilpashed.
Vægttab.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hudcancer, Neoplasmer.
Hypersensitivitet.
Hypoglobulinæmi, Knoglemarvsdepression, Lymfocele, Lymfom, Pure Red Cell Aplasia.
Infektion i nedre luftveje.
Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose.
Pancreatitis.

Langvarig behandling med store doser kan medføre en let øget risiko for at udvikle kræft, især lymfeknudekræft og hudkræft, senere i livet.  

Interaktioner

Ciclosporin, colestyramin, jern, pantoprazol, rifampicin, sevelamer og telmisartan kan nedsætte biotilgængeligheden af mycophenolatmofetil. 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Mycophenolat er som udgangspunkt kontraindiceret under graviditet. Der er samstemmende observationelle data, som understøtter en væsentligt forhøjet risiko for medfødte misdannelser (ca. 25% af alle levendefødte børn), spontanabort (ca. 50%) og fosterdød. Der kan dog være undtagelser i forhold til organtransplanterede, hvor anden immunsupprimerende behandling er insufficient. Mulige alternativer, se Mycophenolat

Referencer: 1550, 3966, 4278, 4287, 4289, 4290, 4291

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception, før behandling påbegyndes, under behandlingen og i mindst 6 uger efter seponering af behandlingen. 

Det anbefales fra regulatorisk side, at mandlige patienter eller deres kvindelige partnere anvender sikker kontraception under og i 90 dage efter ophør med behandling. Den videnskabelige humane evidens understøtter ikke denne advarsel, som alene er baseret på et teoretisk rationale. 

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Mycophenolatmofetil metaboliseres til mycophenolsyre, der blokerer syntesen af guanosinmonofosfat (GMP) fra inosinmonofosfat ved reversibel hæmning af enzymet inosinmonofosfat-dehydrogenase. Nedsat udbud af purinnukleotidet GMP vil hæmme dannelsen af DNA og RNA. Mycophenolsyre har også en hæmmende effekt på migrationen af T-celler og på flere intracellulære effektorpathways, bl.a. exocytose.

Farmakokinetik

 • Prodrug. Metaboliseres hurtigt og fuldstændigt efter absorption den aktive metabolit mycophenolsyre.
 • Biotilgængelighed af mycophenolsyre ca. 95%.
 • Pga. enterohepatisk cirkulation ses en sekundær stigning i plasmakoncentration efter 6-12 timer.
 • < 1% mycophenolsyre udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH i brugsfærdig infusionsvæske 2,4-4,1. 

 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Dosis på 1 g svarer til 2 hætteglas.
 • Hvert hætteglas tilsættes 14 ml isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Pulveret opløses under forsigtig rystning.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

Tilberedning af brugsfærdig infusionsvæske 

 • Indholdet af 2 rekonstituerede hætteglas (1 g) fortyndes med 140 ml isotonisk glucose-infusionsvæske til en slutkoncentration på 6 mg/ml.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af mycophenolatmofetil bør udvises forsigtighed. Undgå direkte kontakt med hud og slimhinder.
Vask omhyggeligt med sæbe og vand, hvis en sådan kontakt forekommer; skyl øjnene med rent vand. 

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer ved 20-30°C, men bør anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Mycophenolatmofetilfilmovertrukne tabletter  500 mghårde kapsler  250 mgpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 500 mg, hårde kapsler 250 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 500 mg, hårde kapsler 250 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 500 mg, hårde kapsler 250 mg
Andre:
Citronsyre : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 500 mg
Natriumchlorid : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg
Polysorbat 80 : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Ga+heCaLuN) filmovertrukne tabletter 500 mg 033038
150 stk. (blister)
Udgået 27-07-2020
(NBS) (Ga+heCaLuN) hårde kapsler 250 mg 432712
300 stk. (blister)
741,10 19,76
(NBS) (Ga+heCaLuN) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg 026903
4 stk.
421,45 421,45

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Cellcept Roche, Mycophenolatmofetil, tabletter 500 mg
Mycophenolatmofetil "2care4" (Parallelimport), Mycophenolatmofetil, filmovertrukne tabletter 500 mg
Myfenax TEVA, Mycophenolatmofetil, filmovertrukne tabletter 500 mg
 
hårde kapsler 250 mg
Myfenax TEVA, Mycophenolatmofetil, hårde kapsler 250 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
AHI, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9 x 18
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
MMF, 250
Kærv: Ikke relevant
Farve: Fersken, Lyseblå
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4278. Colla L, Diena D, Rossetti M et al. Immunosuppression in pregnant women with renal disease: review of the latest evidence in the biologics era. J Nephrol. 2018; 31(3):361-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476421 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4287. Garritsen FM, van den Broek MPH, van Zuilen AD et al. Pregnancy and fetal outcomes after paternal exposure to azathioprine, methotrexate or mycophenolic acid: a critically appraised topic. Br J Dermatol. 2017; 176(4):866-77, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28418137 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4289. Perez-Aytes A, Marin-Reina P, Boso V et al. Mycophenolate mofetil embryopathy: A newly recognized teratogenic syndrome. Eur J Med Genet. 2017; 60(1):16-21, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639443 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4291. Damkier P, Passier A, Bo Petersen L et al. Changing of the guards: EMA warning on paternal use of mycophenolate mofetil: An unnecessary and insufficiently substantiated precaution. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2016; 106(10):860-1, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27678452 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4290. Anderka MT, Lin AE, Abuelo DN et al. Reviewing the evidence for mycophenolate mofetil as a new teratogen: case report and review of the literature. Am J Med Genet A. 2009; 149A(6):1241-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19441125 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

29.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...