Arax Extra

N02BE51
 
 

Svagt virkende analgetikum og antipyretikum. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 500 mg paracetamol og 65 mg caffein. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. 1-2 tabletter højst 3 gange dgl. 

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  Doseringsintervallet bør øges (pga. paracetamol). 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Alvorlig leverinsufficiens. 

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overser, at patienten i forvejen får paracetamol i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme.
Takykardi.
Rastløshed, Søvnløshed.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner.

Interaktioner

Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin.  

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund
Der er data for paracetamol for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 
Caffein i moderate doser har ingen negative effekter på fosteret, men excessiv brug bør undgås.  

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund
Den relative vægtjusterede dosis for paracetamol har varieret mellem 1% og 6%. Der er beskrevet et enkelt tilfælde af udslæt hos et barn. 
Den relative vægtjusterede dosis for caffein er ca. 6%, og kortvarig anvendelse er tilladelig. Langvarig anvendelse kan føre til høje plasmakoncentrationer hos barnet, især i den neonatale periode. Der har været meddelt irritabilitet og søvnløshed hos barnet.  


Se endvidere

Forgiftning

Farmakodynamik

Paracetamol 

 • Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypothalamus.

Caffein 

 • Virker stimulerende på CNS. Virker almindeligvis perifert vasodilaterende, men menes at give cerebral vasokonstriktion og nedsat cerebral blodgennemstrømning. Dette antages at have effekt ved hovedpine og migræne.

Farmakokinetik

 Paracetamol 

 • Absorberes næsten fuldstændigt (85- 90%) og meget hurtigt i den proksimale del af tyndtarmen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde for antipyretisk og analgetisk effekt: 65-130 mikromol/l (10-20 mg/l).
 • Plasmahalveringstid 2-4 timer.
 • Virkningsvarighed 4-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hvor 80% konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.

Caffein 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren til aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA18) tabletter 500 mg+65 mg (kan dosisdisp.) 550388
20 stk. (blister)
25,65

Foto og identifikation

Tabletter  500 mg+65 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 18
tabletter 500 mg+65 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...