Mucoangin®

Udgået: 30.12.2019
R02AD
 
 
Sugetabletter med overfladeanalgeserende virkning.

Anvendelsesområder

Smertelindring ved akut ondt i halsen.

Dispenseringsform

 • Mucoangin® Citron, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 20 mg ambroxolhydrochlorid.
 • Mucoangin® Mint, sugetabletter. 1 sugetablet indeholder 20 mg ambroxolhydrochlorid.

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. 1 sugetablet ved behov, dog højst 6 gange dgl. i højst 3 dage. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for ophobning af metabolitter i leveren. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Ved tegn på hud- eller slimhindereaktioner seponeres behandlingen
 • Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Oral hypæstesi, Smagsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for ambroxol, som er den aktive metabolit af bromhexin. Bør ikke anvendes i 1. trimester. Der for bromhexin data for omkring 2.500 1. trimester-eksponerede hvoraf 1.700 samtidig var i behandling med ephedrin. Der fandtes en misdannelsesrate på 4,4%, hvilket er let forhøjet. Der er intet mønster af misdannelser. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Den lokalanalgetiske virkning skyldes formentlig blokering af natriumkanalen. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed næsten 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-3 timer.
 • Plasmahalveringstid 7-12 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Ambroxolsugetabletter  20 mgsugetabletter  20 mg

Hjælpestoffer

Smag:
Citron : sugetabletter 20 mg (Mucoangin Citron)
Pebermynte : sugetabletter 20 mg (Mucoangin Mint)
Andre:
Lactose : sugetabletter 20 mg (Mucoangin Mint)
Macrogoler : sugetabletter 20 mg, sugetabletter 20 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) sugetabletter 20 mg  (Mucoangin Mint)  095575
18 stk. (blister)
Udgået 30-12-2019
(HF) sugetabletter 20 mg  (Mucoangin Citron)  503632
18 stk. (blister)
Udgået 30-12-2019

Foto og identifikation

Sugetabletter  20 mg  Mint

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 16,2 x 16,2
sugetabletter 20 mg Mint
 
 
 

Sugetabletter  20 mg  Citron

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 16,2 x 16,2
sugetabletter 20 mg Citron
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

20.12.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. maj 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...