Arcoxia®

M01AH05
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel med overvejende COX-2-hæmning. 

Anvendelsesområder

 

Må kun anvendes undtagelsesvis og under specielle forudsætninger, og da kun til patienter med betydelig risiko for mave-tarmblødning. 

Ved tidligere ulcusblødning er risikoen for reblødning dog fundet lige stor uanset valg af COX-2-hæmmer (4,9%) eller uspecifikke NSAID kombineret med syrepumpehæmmer (6,4%). 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 30 mg, 60 mg, 90 mg eller 120 mg etoricoxib. 

Doseringsforslag

Osteoartrose 

 • Voksne og børn > 16 år. 30 (-60) mg 1 gang dgl.


Reumatoid artritis og ankyloserende spondylitis 

 • Voksne og børn > 16 år. 60 mg 1 gang dgl. Dosis kan evt. øges til 90 mg i en kortere periode, hvorefter dosis atter reduceres til 60 mg.


Akut arthritis urica 

 • Voksne og børn > 16 år. 120 mg 1 gang dgl. i højst 8 dage.

  

Postoperative smerter efter tandoperation 

 • Voksne og børn > 16 år. 90 mg 1 gang dgl. i højst 3 dage.


Nedsat leverfunktion: 

 • Ved let nedsat leverfunktion højst 60 mg dgl.
 • Ved moderat nedsat leverfunktion højst 30 mg dgl.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-IV)
 • Utilstrækkeligt kontrolleret hypertension
 • Iskæmisk hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom
 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Nyreinsufficiens med GFR < 30 ml/min.
 • Inflammatorisk tarmsygdom
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID
 • Børn og unge < 16 år.

Forsigtighedsregler

 • COX-2-hæmmere er forbundet med øget risiko for alvorlige tromboemboliske komplikationer (især myokardieinfarkt og apopleksi). Da den kardiovaskulære risiko kan øges med dosis og behandlingsvarighed, bør lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingsvarighed anvendes. Patienter med risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser eller perifer arteriesygdom (forhøjet blodtryk, højt kolesterol/triglycerid, diabetes, rygning, kendt åreforkalkning) bør kun behandles efter nøje afvejning af fordele og ulemper. Selektive COX-2-hæmmere kan ikke erstatte ASA som profylakse mod tromboemboliske sygdomme, hvorfor trombocytfunktionshæmmende behandling ikke bør seponeres.
  Blodtryk kontrolleres jævnligt.
 • Forsigtighed ved nedsat nyre- eller leverfunktion.

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Træthed.
Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Gastritis, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Orale ulcera, Øsofagitis.
Arytmier, Bronkospasme, Hypertension, Palpitationer, Væskeretention, Ødemer.
Hovedpine, Svimmelhed.
Purpura.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation.
Cerebrovaskulære tilfælde, Ekg-forandringer, Myokardieinfarkt, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Angst, Depression, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær.
Allergiske reaktioner.
Sløret syn, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Vedrørende kardiovaskulære bivirkninger, se NSAID.

Interaktioner

 • Etoricoxib kan give en mindre stigning i protrombintiden hos patienter i antikoagulationsbehandling.
 • Etoricoxib kan øge plasmakoncentrationen af methotrexat.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af etoricoxib.
 • Den velkendte risiko for interaktion mellem uspecifikke NSAID og antihypertensiva såvel som risikoen for nyresvigt (særligt ved kombination med ACE-hæmmer eller angiotensin-II antagonist) gælder også for COX-2-hæmmere.
 • Det er påvist, at etoricoxib øger plasmakoncentrationen af ethinylestradiol i p-piller pga. en hæmning af sulfotransferaseaktiviteten. Dermed øges muligvis risikoen for bivirkninger, bl.a. venøs tromboemboli, hos disponerede kvinder.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed næsten 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres via CYP3A4 (og muligvis andre CYP-systemer) til hovedsageligt inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer.
 • <1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 120 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 120 mg
Andre:

Firma

Tilskud

Kun i ekstraordinære tilfælde bevilges enkelttilskud til selektive COX-2-hæmmere, idet behandlingen bør finde sted med lavest mulig dosis i kortest mulig tid.
Hvis man vil søge om enkelttilskud til selektive COX-2-hæmmere, skal følgende forhold belyses i ansøgningen:
 • Patientens diagnose.
 • Patientens behov for analgetisk behandling.
 • Begrundelse for hvorfor billigere smertebehandling ikke kan anvendes.
 • Hvilke billigere analgetika patienten er forsøgt behandlet med og med hvilket resultat.
 • Patientens risiko for gastro-intestinal blødning.
 • Om patienten har kardiovaskulær sygdom eller risiko for kardiovaskulær sygdom (herunder bl.a. hypertension, hyperlipidæmi, diabetes og rygning).
 • Patientens eventuelle co-medicinering med ASA profylaktisk mod iskæmisk hjertesygdom m.m.
 • Patientens eventuelle co-medicinering med protonpumpehæmmer og resultat heraf.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 114440
28 stk. (blister)
430,75 30,77
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 011207
28 stk. (blister)
430,75 15,38
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 011271
28 stk. (blister)
445,05 10,60
(B) filmovertrukne tabletter 120 mg (kan dosisdisp.) 011326
7 stk. (blister)
129,00 9,21

Substitution

filmovertrukne tabletter 30 mg
Etoricoxib "Krka" KRKA, Etoricoxib, filmovertrukne tabletter 30 mg
 
filmovertrukne tabletter 60 mg
Etoricoxib "Krka" KRKA, Etoricoxib, filmovertrukne tabletter 60 mg
 
filmovertrukne tabletter 90 mg
Etoricoxib "Krka" KRKA, Etoricoxib, filmovertrukne tabletter 90 mg
 
filmovertrukne tabletter 120 mg
Etoricoxib "Krka" KRKA, Etoricoxib, filmovertrukne tabletter 120 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
ACX 30, 101
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 5,7 x 5,9
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
ARCOXIA 60, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 7,2 x 7,2
filmovertrukne tabletter 60 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  90 mg

Præg:
ARCOXIA 90, 202
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 90 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  120 mg

Præg:
ARCOXIA 120, 204
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 120 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...