Adenocor®

C01EB10
 
 

Anvendelsesområder

Konvertering af paroksystisk supraventrikulær takykardi

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg adenosin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 3 mg som i.v. bolus i perifer vene over 1-2 sek., efterfulgt af ca. 5 ml isotonisk natriumkloridinjektionsvæske.
 • Ved behov gives yderligere 6-12 mg (efterfulgt af gennemskylning) inden for 1-2 minutter.

  

Bemærk  

 • Ved tilførsel i central vene reduceres initialdosis med 50%. 
 • Injektion bør kun foregå i sygehusregi under kontinuerlig ekg-overvågning.
 • Sikkerhed og virkning hos børn og unge < 18 år er ikke klarlagt.

Kontraindikationer

 • AV-blok af 2. eller 3. grad, medmindre pt. har pacemaker
 • Svær hypotension
 • Langt QT-syndrom
 • Ustabil angina pectoris
 • Ukompenseret hjerteinsufficiens
 • Sinusknudedysfunktion med længere sinuspauser medmindre mulighed for pacing er etableret.
 • Ved infusion desuden:

  • Forhøjet intrakranielt tryk
  • Hypovolæmi
  • Samtidig behandling med dipyridamol.

Forsigtighedsregler

Adenosin kan udløse eller forværre bronkospasme hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.
Pga. risiko for blodtryksfald forsigtighed ved: 

 • Ukorrigeret hypovolæmi
 • Proksimal stenose i koronarkar
 • Venstre/-højre shunt
 • Pericarditis
 • Perikardialt ekssudat
 • Lidelser i det autonome nervesystem
 • Carotisstenose med cerebral vaskulær insufficiens
 • Nylig myokardieinfarkt
 • Nylig hjertetransplantation
 • Forlænget QT-tid
 • AV-blok af 1. grad og grenblok 
 • Epilepsi  
 • Atrieflimren/-flagren.

  

Bemærk: Atropin hæmmer ikke virkningen af adenosin. 

Bivirkninger

Bivirkningerne ved injektion er generelt milde og kortvarige, sædvanligvis under 1 minut. 

Meget almindelige (> 10%) Ansigtsrødme, Asystoli, AV-blok, Bradykardi, Dyspnø, Sinusarrest, Ventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær takykardi.
Brystsmerter.
Almindelige (1-10%) Ubehag på indstiksstedet.
Kvalme.
Hovedpine, Nervøsitet, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Atrieflimren, Bronkospasme, Ventrikelflimren.
Benign intrakraniel trykstigning.
Ikke kendt Apnø, Cerebrovaskulære tilfælde, Hypotension.
Kramper, Synkope.
Anafylaktisk reaktion.

Fatale tilfælde er rapporteret i forbindelse med bronkospasme, apnø og respiratorisk arrest. 

Interaktioner

 • Effekten af adenosin potenseres af dipyridamol, og samtidig behandling bør undgås. Hvis adenosin er indiceret, skal det gives som bolus, og dipyridamol bør stoppes 24 timer inden, eller dosis af adenosin bør nedsættes markant.
 • Theofyllin og andre xanthinderivater er inhibitorer af adenosin. Indtagelse af theofyllin bør derfor undgås 24 timer forud for anvendelse af adenosin, og drikke indeholdende xanthiner (te, kaffe, chokolade og cola) bør undgås 12 timer forud for anvendelse af adenosin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Adenosin medfører en total og meget kortvarig blokering af impulsoverledningen i atrioventrikulærknuden. Supraventrikulære takykardier, hvor atrioventrikulærknuden er en integreret del af impulskarrusellen (AV-knude re-entry takykardi og A-V re-entry takykardi på basis af en accessorisk atrio-ventrikulær ledningsbane) vil derfor afbrydes næsten momentant. På grund af den blokerende effekt på atrioventrikulærknuden vil adenosin også kortvarigt bremse den atrioventrikulære overledning hos patienter med atrieflimren og atrieflagren, således at arytmien er nemmere at klassificere. 

Hos patienter med ventrikulær præexcitation (WPW) kan adenosin kortvarigt øge impulsoverledningen gennem den accessoriske bane. Adenosin kan medføre kortvarig sinusbradykardi. Ved ventrikulær takykardi fremkaldes VA-blok. 

Farmakokinetik

 • Optages i erytrocytterne og endotelcellerne.
 • Metaboliseres ved deaminering til inosin.
 • Plasmahalveringstiden for adenosin er under 10 sekunder.
 • Blokering af impulsoverledningen gennem AV-knuden indtræder 10-20 sekunder efter injektion i en perifer vene og varer under 10 sekunder.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 6,5-7,5.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 3 mg/ml 575506
6 x 2 ml
411,05 171,27
 
 

Revisionsdato

2018-02-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...