Amifampridin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Amifampridin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Firdapse®  BioMarin tabletter  10 mg