Intraartikulær anvendelse (kontraststoffer til MR-scanning)

V08C

Revideret: 16.05.2019

 

Det er de samme kontrastmidler, som anvendes intravenøst, der også anvendes til intraartikulært brug, blot i en meget lavere koncentration, men oftest i større volumina. Den billeddiagnostiske effekt er den samme; signalintensiteten i ledvæsken øges på T1-vægtede optagelser. 

Anvendelsesområder

Lægemiddelstyrelsen har godkendt to præparater: 

  

Gadopentetinsyre - Magnevist® 

Magnetisk resonans artrografi 

Ikke undersøgt hos børn. 

  

Gadoterinsyre - Dotarem® Arthro 

Magnetisk resonans artrografi 

Ikke undersøgt hos børn. 

(Dotarem® Arthro er ikke p.t. markedsført i Danmark) 

Præparatvalg

Det ene middel er baseret på en lineær chelat og det andet på en cyclisk chelat. 

Forsigtighedsregler

Patienter, der tidligere har reageret på indgift af et MR-kontrastmiddel og/eller har astma eller svær allergi, bør overvåges. Det vides ikke om prednison kan reducere risikoen for en ny reaktion, men man ved, at patienter kan reagere trods steroid givet i profylaktisk øjemed (break-through reaction). 

Bivirkninger

Der ses samme bivirkninger som efter intravenøs anvendelse, dog er der ikke beskrevet tilfælde af meget senere bivirkninger. 

Interaktioner

Biokemiske bestemmelser: Ingen data; anbefalingerne for intravenøs administration bør følges. 

Farmakodynamik

Kontrastmidler, der injiceres intraartikulært, diffunderer passivt over i den øvrige extracellulærfase, inklusive plasma, og udskilles via nyrerne. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Gadopentetinsyre Magnevist®
Bayer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  1,88 mg/ml 20 ml  
 
 
Gå til toppen af siden...