Interleukin-2-hæmmere

L04AC

Revideret: 01.08.2019

Anvendelsesområder

Induktionsterapi ved organtransplantation, primært ved nyretransplantation, kan overvejes ved hjerte- og levertransplantation, men ikke ved lungetransplantation. Interleukin-2-hæmmeren basiliximab gives sammen med vedligeholdelsesbehandlingen, som oftest består af en calcineurinhæmmer, en antimetabolit og prednisolon. Basiliximab har en klinisk dokumenteret effekt på forekomsten af akut afstødning uden at have nævneværdige bivirkninger eller interaktioner. 

Farmakodynamik

Interleukin-2 (IL-2) er et vigtigt cytokin i det cellemedierede immunforsvar. IL-2 secerneres fra aktiverede T-lymfocytter, og dets virkning som vækstfaktor for lymfocytter medieres via IL-2-receptorens α-kæde (CD25), som har høj affinitet for IL-2-molekylet. CD25 præsenteres kun på aktiverede og ikke på hvilende lymfocytter. Immunsuppression ved organtransplantation er blandt andet rettet mod at hæmme syntese af IL-2 og hindre IL-2’s virkningsmekanisme. Hæmning af IL-2’s receptorbinding blokerer for klonal ekspansion af aktiverede T-lymfocytter i det cellemedierede immunforsvar. 

 

En interleukin-2-hæmmer er et monoklonalt CD25-antistof, som hæmmer IL-2’s binding til dets receptors α-kæde (CD25). En IL-2-hæmmer gives ofte som induktionsbehandling ved organtransplantation for at forebygge akut afstødning. 

Basiliximab er et kimært muse-humant monoklonalt CD25-antistof af IgG1-type. Det er et meget selektivt immundæmpende medikament, som kobles til IL-2-receptorens α-kæde. 

Farmakokinetik

Basiliximab gives intravenøst og kun på transplantationsdagen og 4. postoperative dag efter transplantation. Basiliximab har en plasmahalveringstid på 7 dage. Det mætter IL-2-receptorerne på cirkulerende lymfocytter i flere uger. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Basiliximab Simulect®
Novartis
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  20 mg 1 sæt (Orifarm)   31.598,20
Basiliximab Simulect®
Novartis
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  20 mg 1 sæt   27.808,40

Referencer

2554. Penninga L, Wettergren A, Wilson CH et al. Antibody induction versus placebo, no induction, or another type of antibody induction for liver transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24901467 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 

2553. Penninga L, Møller CH, Gustafsson F et al. Immunosuppressive T-cell antibody induction for heart transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 12, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24297433 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...