Lækage i Physioneal Clear-Flex 5-litersposer

Publiceret: 18.03.2012

Sundhedsstyrelsen informerer om, at der er indrapporteret 10 tilfælde i Danmark af poser med peritonealdialysevæske, som lækker. Det drejer sig om 5-litersposer af typen Physioneal Clear-Flex.  

  

Patienter og sygehuspersonale opfordres til at være særlig opmærksomme, når de åbner poserne, da det netop er i den situation, at der kan opstå en revne i poserne. Se yderligere information fra Sundhedsstyrelsen her