Ny undersøgelse vedr. gravides brug af SSRI

Publiceret: 15.03.2012

Sundhedsstyrelsens hjemmeside refererer en nylig gennemført dansk registerundersøgelse af gravides brug af SSRI og antallet af misdannelser.

Undersøgelsen omfattede ca. 950.000 nyfødte, hvoraf ca. 11.000 var født af mødre, der havde anvendt SSRI under graviditeten. Hyppigheden af alle misdannelser angives som let forhøjet (fra 2,4% til 3,1%) hos gruppen af børn, hvis mødre havde anvendt SSRI.

Medicin.dk er opmærksom på denne oplysning. Undersøgelsen er for nuværende publiceret i en form, hvor det ikke kan vurderes, i hvilket omfang disse data eventuelt kan få betydning for anbefalingerne i medicin.dk, da ingen detaljer er oplyst.

Medicin.dk vil tage kontakt til Sundhedsstyrelsen og derigennem søge at få detaljerede oplysninger og datagrundlaget oplyst mhp. revision af vores anbefalinger. 

Se: http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/bivirkninger-og-forsoeg/bivirkninger/nyheder/nye-data-om-antidepressiva-af-ssri-typen--s-nyfoedte